Ons assortiment
VERKEERSBORDEN & TOEBEHOREN terug

Verkeersborden zijn één van de drie verkeerstekens die de wegbeheerder kan gebruiken om het verkeer op de weg te regelen. De andere twee zijn verkeerslichten en verkeerstekens op het wegdek. Verkeerstekens in het algemeen en borden in het bijzonder geven aanwijzingen aan verkeersdeelnemers over hoe zich te gedragen op de weg

In België zijn de verkeersborden gedefinieerd in Titel III Hoofdstuk II van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. (B.S. 09.12.1975)

De Belgische verkeersborden worden ingedeeld in zes categorieën: VERKEERSBORDEN

A. Gevaarsborden
B. Verkeersborden betreffende de voorrang
C. Verbodsborden
D. Gebodsborden
E. Verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren
F. Aanwijzingsborden.

 

 


 FOLDER VERKEERSBORDEN

VERKEERSBORDEN:
Verkeersborden kunnen in alle europees geldende afmetingen worden bekomen.  In België gelden volgende types Plat bord, Type euro 2000 bord of Type Bestek (TB) 250 bord.  Op de vlaamse wegen worden de borden van het Type TB250 aangeraden.

   

terug

 
webdesign by
© 2009 - www.mediprof.be