Ons assortiment
Signalisering & verkeersborden terug

Veiligheid op het werk begint vaak met weten wat nu precies gevaarlijk is op een bepaalde locatie, wat men moet doen en laten en waar extra op gelet moet worden. Dit is niet alleen ter bescherming van de mensen die er werken, maar ook voor bezoekers en passanten. Als het goed is, komt deze belangrijke informatie uit de verplichte Risico-Inventarisatie en - Evaluatie en leidt deze informatie tot het plan van aanpak dat in veel gevallen zal leiden tot bestrijding van de bron van het gevaar. Is dat niet of slechts gedeeltelijk mogelijk, dan biedt het aanbrengen van een duidelijke signalering uitkomst.

Door signalisatie op plaatsen waar men gevaar loopt, het (onder)kennen van de risico's en het verstrekken van adequate pbm's, wordt het risico van letsel verkleind. Dit geldt ook voor het toewijzen en duidelijk aangeven van mogelijke vluchtwegen bij dreigend gevaar. Intersafe maakt het u gemakkelijk om door het hele bedrijf heen duidelijke en uniforme signalisatie aan te brengen. Wij bieden een uitgebreid programma voor veiligheidssignalering aan.

BEZOEK ONZE WEBSHOP VOOR ONLINE BESTELLINGEN!!


PIKT-O-NORM® SIGNALISATIE & PIKTOGRAMMEN

Een zeer uitgebreid gamma van meer dan 14000 items staan ter uwer beschikking.
Het gamma wordt dagelijks aangevuld met nieuwe pictogrammen op basis van aangepaste of recente wetten, reglementeringen.

Lees meer...

VERKEERSBORDEN & TOEBEHOREN

Verkeersborden zijn één van de drie verkeerstekens die de wegbeheerder kan gebruiken om het verkeer op de weg te regelen. De andere twee zijn verkeerslichten en verkeerstekens op het wegdek. Verkeerstekens in het algemeen en borden in het bijzonder geven aanwijzingen aan verkeersdeelnemers over hoe zich te gedragen op de weg

Lees meer...
terug

 
webdesign by
© 2009 - www.mediprof.be